Deel dit artikel:

Bij het werken op het dak is ‘vallen van hoogte’ het grootste risico. Bij maar liefst 29% van alle arbeidsongevallen is een val de oorzaak.

Als je werkt op hoogte is het belangrijk de grootste risico’s te kennen en te onderkennen. De meest voorkomende gevaren zijn:

  • De toegang tot het dak; het punt waar je het dak betreedt en verlaat.
  • Onbeschermde randen, waar je naar beneden kan vallen.
  • Zwakke oppervlakken waar je doorheen kan vallen.
  • Vallende voorwerpen die andere medewerkers of omstanders kunnen verwonden.

Richtlijnen

In het Arbobesluit worden de algemene vereisten voor veilig werken op het dak aangegeven. Deze richtlijnen leggen een zorgplicht op aan werknemers én werkgevers voor het voorkomen van valgevaar en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Je kunt de risico’s beperken met behulp van een goede risico-inventarisatie, zorgvuldige planning en werkvoorbereiding. Je moet op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Daarnaast moet je beschikking hebben over de juiste valbeveiligingsmiddelen én weten hoe je ze op een goede manier gebruikt

Het risico verminderen

Bij het werken op het dak zijn er verschillende manieren om het risico dat personen of voorwerpen naar beneden vallen te minimaliseren.

  • Kijk of het mogelijk is om collectieve valbeschermingsmaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het plaatsen van leuningen, steigers en het gebruik van mobiele hoogwerkers (MEWP’s). Als een van deze maatregelen niet mogelijk is, kun je misschien vangnetten te plaatsen om een val te breken.
  • Is het niet mogelijk om op de werkplek collectieve valbescherming te installeren? Of zijn er aanvullende maatregelen nodig? Dan moet je individuele valbescherming in gaan zetten. De veiligste manier is om een gebiedsbeperkend systeem te gebruiken. Hierbij veranker je bijvoorbeeld een reddingslijn en een harnas aan een geschikt ankerpunt. Bij gebiedsbeperking moet het voor de gebruiker onmogelijk zijn om in een valstopsituatie terecht te komen. Dit moet echter correct worden uitgevoerd met de juiste uitrusting.
  • Vallend gereedschap is ook een risico bij werkzaamheden op daken. Dit risico kun je verminderen door gebruik van uitrusting die is ontworpen met betrekking tot valbescherming van gereedschap.

Training

Een goede training is een essentieel onderdeel van veilig werken op hoogte. Maar helaas wordt dit onderdeel vaak over het hoofd gezien. In Artikel 8 van de Arbowet staat dat werknemers aantoonbaar competent moeten zijn in de werkzaamheden die zij uitvoeren. Dat betekent dat ze de kennis, vaardigheden en ervaring moeten hebben om veilig op hoogte te werken. Om dit te bereiken is het belangrijk om een training te volgen die betrekking heeft op werken op hoogte. Verschillende leveranciers geven trainingen voor het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deel dit artikel: