Deel dit artikel:

Werk jij regelmatig met producten op basis van polyurethaan (PUR)? Dan is het belangrijk om te weten dat je vanaf 24 augustus 2023 gecertificeerd moet zijn om met deze producten te kunnen werken.
 
Recent is een nieuwe Europese wetgeving aangenomen voor de verwerking van PU materialen. Vanaf 24 augustus a.s. dient iedereen die PU materialen gebruikt in zijn dagelijkse werkzaamheden een verplichte opleiding gevolgd te hebben.

Gratis online training van circa 20 minuten

Om aan deze certificeringseis te voldoen, biedt de Vereniging van de Europese Lijm- en Afdichtmiddelenindustrie (FEICA) een gratis online training aan. Deze training, die ongeveer 20 minuten duurt, is speciaal ontwikkeld om verwerkers veilig te laten werken met diisocyanaten. Het is verplicht om deze training uiterlijk op 24 augustus 2023 te voltooien. Het goede nieuws is dat de training voor purschuim, lijmen en kitten online beschikbaar is, zodat iedereen deze op individuele basis kan volgen.
Om de training te kunnen volgen, kun je gebruikmaken van de vouchercode FEICA_21_C7.

Ga naar https://isopa-aisbl.idloom.events/048-nl om de training gratis te starten.

Deelnemers ontvangen certificaat dat 5 jaar geldig is. 

Na afronding van de training en het succesvol beantwoorden van enkele vragen ontvang je een certificaat dat 5 jaar geldig is. Dit certificaat wordt geregistreerd en je ontvangt een herinnering voordat het verloopt. Zo blijf je altijd up-to-date en blijf je voldoen aan de vereiste certificering.

Bij Bouwmaat begrijpen we het belang van veilig werken met materialen zoals polyurethaan. Daarom raden we je aan om de vereiste certificering te behalen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Samen kunnen we een veilige werkomgeving creëren waarin we kunnen blijven profiteren van de voordelen die polyurethaan biedt. 

Wat is polyurethaan?

In de bouwsector wordt polyurethaan gebruikt voor isolatie, vulmiddel, lijm en montageschuim. Het ontstaat door de reactie tussen verschillende stoffen, zoals diisocyanaten en polyolen. Het is belangrijk om te weten dat deze stoffen potentieel schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. 
Afhankelijk van het beoogde eindproduct kunnen er ook andere componenten aan de reactie worden toegevoegd, zoals katalysatoren, schuimmiddelen en eventuele vlamvertragers. Wanneer polyurethaan volledig is uitgereageerd (PUR), zijn er geen diisocyanaten en polyolen meer aanwezig.

Wil je meer weten over polyurethaan? Ga naar https://waarzitwatin.nl/stoffen/polyurethaan voor meer informatie.

Voorbeelden van producten met polyurethaan

Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van blootstelling aan PUR?

Vooral de isocyanaten, die een onderdeel zijn van PUR, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Mogelijke effecten van blootstelling aan deze stoffen zijn irritatie van de ogen en luchtwegen, beroepsastma en contacteczeem. Bij het bewerken van uitgehard PUR-schuim komen geen schadelijke gassen vrij, maar er komt wel stof vrij. Het wordt daarom aangeraden om een halfgelaatsmasker met filtertype P2 te dragen.

Hoe kun je veilig werken met PUR?

Veilig werken met PUR vereist de nodige maatregelen. Zorg ervoor dat iedereen die met PUR werkt voldoende instructies en training heeft gehad, zoals de eerdergenoemde training.
Daarnaast kun je de volgende maatregelen nemen:

  • Werk met uitgeharde isolatieplaten in plaats van schuim.
  • Zorg voor goede ventilatie wanneer er in een kleine ruimte meer dan één bus PUR-schuim wordt gebruikt, en gebruik geschikte ademhalingsbescherming
  • Draag een veiligheidsbril, handschoenen (neopreen of nitrilrubber) en goed sluitende werkkleding
  • Gebruik bij het verwerken van uitgehard schuim een halfgelaatsmasker met filtertype P2.

Hoe wordt deze richtlijn gecontroleerd?

De arbeidsinspectie zal naar verwachting deze certificeringseis meenemen tijdens bedrijfsbezoeken. Het is dus van belang om op de hoogte te zijn en de vereiste certificering te behalen.

Is het gebruik van diisocyanaten veilig?

Zoals met elke stof is het veilig gebruik van diisocyanaten afhankelijk van het naleven van relevante voorzorgsmaatregelen op het gebied van risicobeheer en veiligheid. Belangrijk is ook om te benadrukken dat diisocyanaten in feite niet worden aangetroffen in eindproducten. Ze worden enkel gebruikt als reactieve chemicaliën, waarbij ze reageren met het polyol om het polyurethaanproduct te vormen, en ze worden tijdens dit proces verbruikt.

Deel dit artikel: