Nieuws

Bovengemiddelde groei in de bouwsector

Deel dit artikel:

Goed nieuws! In 2017 heeft de bouwsector de netto-omzet met bijna 13% zien stijgen. Daarmee presteerde de branche opnieuw beduidend beter dan het mkb-gemiddelde (8%) en ook beter dan in 2016. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Hoewel winstgroei en de ontwikkeling van de brutomarge achterbleven bij de branchecijfers van 2016, waren ze wel sterker dan gemiddeld. Het percentage bouwbedrijven met een lagere winst was dan ook iets hoger dan in het voorgaande jaar: ruim 44% tegen ruim 39% in 2016.

Financieel gezonder

Gemiddeld is de de financiële positie van bouwbedrijven in 2017 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam ruim 13% hoger uit dan een jaar eerder. Terwijl de langlopende schulden met bijna 2% omlaag gingen. De solvabiliteit is met een stijging van 5,6% opnieuw verbeterd ten opzichte van 2016.

Automatisering en verduurzaming

Binnen de bouwsector was de omzetontwikkeling vooral sterk in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Dit terwijl de winstgroei bij de bouwinstallatiebedrijven duidelijk bovengemiddeld was. Installateurs blijven populair door de vraag naar nieuwbouw en verbouw in de woningmarkt en de toename van duurzame investeringen. Ook is sprake van verdere automatisering in woningen en gebouwen. Verduurzaming en slimme oplossingen zoals domotica, kunnen de bouw als geheel en vooral installateurs ook de komende jaren waarschijnlijk veel werk opleveren.

Trends en financiële situatie bouwsector

bron: SRA

Sterke stijging personeelskosten

Een belangrijk aandachtspunt is het groeiende tekort aan vaklieden. Volgens het UWV staan er in de bouwsector nu tienduizenden vacatures open en dat aantal neemt alleen maar toe. Sommige bouwondernemers kunnen het werk al niet meer aan. Om vakmensen aan te trekken, moeten zij meer betalen. Dit is ook te zien in de personeelskosten die opnieuw bovengemiddeld gestegen zijn (+9,5%, versus +8,1% voor het mkb als geheel).

Kengetallen

De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2018; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2017.

Deel dit artikel: