MateriaalMateriaal en gereedschap

Waar moet je aan denken als je gaat hout kopen?

Deel dit artikel:

Hout is prachtig materiaal om mee te werken. Als vakman weet je dat. Je bouwt ermee, je construeert ermee en je timmert ermee af. Hout is veelzijdig en verkrijgbaar in vele soorten en maten. Waar moet je bij hout kopen op letten?

  • Hout kopen? Het moet geschikt zijn voor de specifieke klus!
  • Hout kopen? Het materiaal moet van de juiste houtsoort zijn!
  • Hout kopen? Het moet het juiste formaat hebben!
  • Hout kopen? Het moet geschikt zijn voor de mate van bewerking die jij voor ogen hebt!

We zetten hier een aantal tips op een rijtje voor wanneer jij gaat hout kopen.

Hardheid

Hout bestaat in verschillende hardheden. In brede zin maken we onderscheid tussen hard hout en zacht hout. Met hard hout wordt over het algemeen het hout van loofbomen (loofhout) bedoeld. Loofbomen groeien langzamer dan naaldbomen en geven daardoor harder hout dan naaldbomen. Dit is echter niet altijd het geval. Het hout van bepaalde loofbomen is soms zachter dan naaldhout. Balsahout is zo’n loofhoutsoort. Het is een van de zachtste en lichtste houtsoorten en bovendien niet erg duurzaam. Daarentegen is taxus een voorbeeld van hard, duurzaam naaldhout. Hardhout komt veelal uit de tropen. Het hout van naaldbomen treffen we meer in de noordelijke streken aan.

Verschil tussen houtsoorten

Wanneer je op zoek gaat naar hout, kom je veel verschillende soorten tegen. Ieder type hout heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Je ziet bijvoorbeeld verschil in kleur en tekening. Hout kan variëren van licht gelig tot zwart. De kleur van hout hangt samen met kleurstoffen in bepaalde cellen. Die kleurstoffen zijn meestal giftig en weren insecten en ander ongedierte.

Tip: Hout kopen doe je bij Bouwmaat!

Technische eigenschappen bij hout kopen

Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen variëren per soort. Ga jij hout kopen? Om het optimaal te gebruiken is het belangrijk vooraf de voornaamste houteigenschappen te kennen. Belangrijk bij het hout kopen is ook te weten wat de mate is waarin het hout al dan niet splijt. De celstructuur en -opbouw van het hout speelt hierbij een rol. Wanneer je gaat hout kopen, kijk je ook naar het gedrag bij wisselende vochtigheid. Zachter hout werkt meer dan hard hout. Naar de mechanische sterkte-eigenschappen kijk je ook. Welk hout laat zich goed bewerken en met wat voor materialen? De omgeving heeft daarnaast ook invloed op het hout dat je koopt. Hoe gevoelig is het bijvoorbeeld voor klimaateigenschappen en verrotting?. Dit noemen we technische eigenschappen. Hieronder een korte uitleg voordat je gaat hout kopen:

  • Volumieke massa. De volumieke massa is één van zijn meest karakteristieke eigenschappen van een houtsoort. Bij hout beweegt de volumieke massa zich tussen de 150 kilo per kubieke meter voor balsa tot 1.150 kilo per kubieke meter voor een houtsoort als bijvoorbeeld coromandel.
  • Lineaire uitzettingscoëfficiënt. Dit is zeer gering bij hout en is in de praktijk verwaarloosbaar. Omdat hout bij verwarming vocht verliest treedt beneden het vezelverzadigingspunt krimp op die aanmerkelijk groter is dan de uitzetting door temperatuurverhoging.
  • Elektrische eigenschappen. Hout kan elektriciteit geleiden. Beneden het vezelverzadigingspunt bepaalt het houtvochtgehalte in grote mate het geleidingsvermogen, de weerstand en het isolatievermogen. Er is een verband tussen de elektrische eigenschappen en het vochtgehalte. Met een elektrische vochtmeter bepaal je vochtgehalte. Absoluut droog hout of hout dat met is geïmpregneerd zijn de beste elektrische isolatoren. Luchtdroog hout beschouwen we als halfgeleider en heeft minder isolatievermogen. Hout dat volledig met water is verzadigd heeft een geleidingsvermogen dat ongeveer gelijk is aan dat van leidingwater.
  • Akoestische eigenschappen. Hout draagt alleen of in combinatie met andere materialen bij aan een goede geluidsisolatie tussen ruimten. De constructie en de samenhang tussen de materialen is hierbij bepalend.
  • Chemische eigenschappen. Hout bestaat voornamelijk uit cellulose, koolhydraten, hemicellulose en lignine. De cellulose kan door sterke zuren worden afgebroken tot suikers. Andere chemicaliën hebben nauwelijks invloed op hout.
  • Mechanische eigenschappen. De mechanische eigenschappen van hout zijn in grote lijnen buigsterkte, elasticiteitsmodulus, druksterkte evenwijdig aan de vezel, schuifsterkte, splijtsterkte

Keurmerken

Wanneer je gaat hout kopen, is het verder nog van belang dat je kijkt naar de manier waarop dit hout tot stand is gekomen. Duurzaam geproduceerd hout heeft een keurmerk. Wereldwijd zijn er twee internationale keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken. Dit zijn FSC en PEFC. Hout kopen? Dat doe je bij Bouwmaat!

Koop je hout bij Bouwmaat!

Ons hout komt uit duurzaam geteelde bossen. Daar kun je van op aan. Wanneer je bij ons gaat hout kopen, weet je dat je goed zit. Hout uit bossen waar duurzaam wordt geproduceerd is te herkennen aan bovengenoemde logo’s. Dit logo mag dan niet altijd letterlijk op het hout staan, de aanduiding moet wel op je aankoopfactuur staan.

Deel dit artikel: