InspiratieNieuws

Duurzaamheid in de bouw: hoe speel je hier op in?

Deel dit artikel:

Nederland wil naar een duurzame samenleving toe. Wat is precies duurzaamheid en welke thema’s vallen hier onder? Welke trends en ontwikkelingen spelen er? In dit artikel kijken we naar een aantal zaken op het gebied van duurzaamheid. Hoe kan je als vakman inspelen op dit thema?

Circulair bouwen

Bij duurzaamheid denken we al snel aan energiebesparing en milieuvriendelijk materiaalgebruik. Hoewel er allerlei termen worden genoemd rondom het begrip duurzaamheid, komt het denken in circulaire processen vaak terug. Het komt op vier niveaus voor:

  • Het bouwproject: hierbij verschuift de focus op lage bouwkosten naar de totale kosten tijdens de levensduur van een gebouw.
  • Het gebouw: aanpasbaar bouwen en ruimtes anders kunnen indelen, zorgen ervoor dat gebouwen langer meegaan en/of demontabel zijn, in plaats van moeten worden gesloopt.
  • Het hergebruik van grondstoffen en materialen: dit zorgt voor minder afvalstromen.
  • Het gebied: het verbinden van gebouwen door bijvoorbeeld ‘Internet of Things’ of het verdelen van energieoverschotten tussen regio’s zorgt voor ‘smart cities’.

Schema circulair bouwen

Energieneutrale gebouwen en Nederland aardgasvrij

Duurzaamheid staat zowel in de woning- als utiliteitsbouw hoog op de agenda. Zo moet alle nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit is straks de opvolger van de EPC-eisen. Er wordt dan gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw, het aandeel primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.

De overheid wil daarnaast dat ons land in 2050 volledig gasloos is. In fases worden woningen de komende jaren daarom voorzien van andere energiebronnen. Bij nieuwbouw moet dit in 2020 al zo zijn, bestaande woningen worden gefaseerd aangepakt. Ook bij renovatieprojecten wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Opdrachtgevers willen een hoger energielabel van hun pand behalen door bijvoorbeeld beter te isoleren of meer duurzame energiebronnen in te zetten.

Consumenten en energiebesparing

Uit onderzoek blijkt dat consumenten nog veel te winnen hebben op het gebied van energiebesparing. In 2015 werden in ruim 796.000 woningen energiebesparende maatregelen genomen. Bij 200.000 huishoudens betrof dit minimaal twee maatregelen. De meest getroffen maatregel was de installatie van een HR-ketel.

Om effectief gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen (een warmtepomp, HR-ketel, zonnepanelen, etc.), is het van belang dat een woning goed geïsoleerd is. Isolatie van het dak, de gevel of de vloer is een effectieve manier om snel de woning te verduurzamen. Het is vaak ook een ingreep die tegelijkertijd met andere klussen opgepakt kan worden, zoals het renoveren van een badkamer of het leggen van een nieuwe vloer.

 

Staafgrafiek Consumenten en energiebesparing
Consumenten en energiebesparing

Duurzaamheid in de praktijk

Welke ontwikkelingen spelen er momenteel in de bouwsector een rol? Er zijn vele voorbeelden te noemen, onderstaande selectie is dan ook het ‘tipje van de ijsberg’:

  • Prefab: door gebruik te maken van vooraf gefabriceerde bouwdelen, wordt het afbouwen en monteren op de bouwplaats zelf efficiënter.
  • ‘Internet of Things’: allerlei apparaten of gebouwdelen worden digitaal met elkaar verbonden. Consumenten kunnen zo bijvoorbeeld vanaf hun smartphone hun energieverbruik monitoren en afstemmen op hun behoeften.
  • LED-verlichting: het vervangen van oude lampen door LED kan, zeker bij grotere gebouwen, een forse kostenbesparing opleveren.
  • Hergebruik van bouw- en sloopafval: meer hierover op pagina 58-59 van deze ALLES.
  • Isolatie aanbrengen/verbeteren: isolatiemateriaal is zeer geschikt om snel hogere energieprestaties te bereiken. Hetzelfde geldt voor een goede luchtdichtheid van de woning.
  • Gebruik van duurzame grondstoffen of materialen: sommige materialen gaan beduidend langer mee dan andere. De aanschafkosten kunnen soms hoger zijn voor consumenten, maar op lange termijn besparen zij geld doordat er veel minder of later onderhoud nodig is.

Adviseren over duurzaamheid

Voor de vakman is duurzaamheid dan ook een gebied waar vele kansen liggen. Door klanten goed te adviseren over bijvoorbeeld energiebesparing, materiaalgebruik of aanverwante klussen, kan zowel meerwerk worden verkregen als de klanttevredenheid worden vergroot. Een consument geniet in een duurzame(re) woning bijvoorbeeld van lagere energiekosten én meer comfort. Geen geluidsoverlast meer door verbeterde isolatie, minder energie die verloren gaat via kieren of naden, minder onderhoud aan materialen, LED-verlichting, er zijn talloze voordelen voor consumenten. Ook de woningwaarde stijgt bijvoorbeeld als een pand beter geïsoleerd is. Breng de focus op lange termijn die bij het duurzaamheidsdenken hoort, helder over bij je klant. Duurzaamheid is al lang geen onderwerp meer wat ‘extra’ bij een klus komt kijken en geld kost, het is voor ieder een noodzakelijk en actueel thema.

Meer lezen

Deel dit artikel: