Verbod op asbest in dakbedekking

Deel dit artikel:

Al sinds 2014 zijn er plannen, maar nu is er tocht echt een definitief verbod op asbesthoudende daken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod.

Subsidie voor verwijderen

De Tweede Kamer steunt een voorstel van VVD en CDA voor een fonds voor particulieren en bedrijven die de sanering van hun dak niet kunnen betalen. De partijen willen dat de staatssecretaris gaat praten met provincies en gemeenten over het opzetten van zo’n fonds. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Er bestaat al wel enige tijd een subsidieregeling voor de verwijdering van asbest van € 4,50 per vierkante meter. Helaas is deze pot bijna op: van de 75 miljoen euro aan het begin is nu nog maar 3 miljoen euro over. Particulieren mogen oppervlaktes tot 35 vierkante meter zelf verwijderen, maar wel alleen de platen geschroefd zijn. Voor grotere oppervlaktes en voor andere materialen moet een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld.

Asbestverbod

De reden waarom juist asbesthoudende daken verboden worden, heeft te maken met slijtage van de dakbedekking door weer en wind. Asbestvezels kunnen hierdoor vrijkomen en gevaarlijk zijn voor de directe omgeving wanneer ze worden ingeademd. Daken met een asbesthoudend dakbeschot vallen overigens niet onder het verbod. De dakbedekking die boven het dakbeschot is aangebracht, beschermt het dakbeschot namelijk tegen slijtage en vrijkomen van vezels. Ook goten, boeidelen en gevelpanelen vallen niet onder het verbod.

 

Meer info over het asbest en het verbod

Deel dit artikel: