ALLES MagazineBedrijf en ondernemenDuurzaamInspiratie

Mijn klant en ISDE: zes vragen en antwoorden

Deel dit artikel:

Een van de belangrijkste subsidies om duurzaam wonen te stimuleren is de ISDE. Deze subsidie kan voor klanten het verschil maken of een duurzame aanpassing wel of niet mogelijk is. Het kan dus verstandig zijn om ze op de mogelijkheden van deze subsidie te wijzen.

De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) bestaat al enkele jaren. Het oorspronkelijk doel van de subsidie is de energietransitie versnellen en de CO2-uitstoot verminderen. De subsidie loopt vooralsnog door tot 2030. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. In 2024 is het budget verhoogd, van € 560 miljoen naar € 600 miljoen. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen gebruik maken van de ISDE.

 

 1. Waar is in 2024 ISDE voor te krijgen?

– Isolatiemaatregelen

– Warmtepompen

– Zonneboilers

– Aansluiting op warmtenet

– Elektrische kookvoorzieningen

2. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? 

De voorwaarden verschillen per maatregel, maar enkele algemene voorwaarden zijn:

– De subsidie is bedoeld voor bestaande woningen. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de omgevingsvergunning voor 30 juni 2018 moet zijn aangevraagd.

– Je klant moet eigenaar zijn van een koopwoning in Nederland en deze woning moet het hoofdverblijf zijn of binnenkort worden.

– De subsidie moet binnen 24 maanden na de installatie worden aangevraagd.

– De maatregelen moeten door een professional worden uitgevoerd.

ISDE-2

3. Hoeveel subsidie krijgt mijn klant?

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat of maatregel hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatie. Het is ook afhankelijk van hoeveel verduurzamingsmaatregelen je klant toepast. Laat je klant namelijk meer dan één isolatiemaatregel doorvoeren? Dan verdubbelt het subsidiebedrag voor isolatie. Dit geldt ook als een isolatiemaatregel wordt gecombineerd met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. De subsidie moet binnen 24 maanden nadat de eerste maatregel is uitgevoerd worden aangevraagd. Je vindt meer informatie over de exacte bedragen in de zogenoemde meldcodelijsten.

4. Wat zijn meldcodelijsten?

Meldcodelijsten (ook wel apparatenlijsten) zijn een overzicht van merk- en productnamen die zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor de ISDE. Hier vind je ook een indicatief subsidiebedrag per apparaat.

5. Wat heeft je klant nodig voor de ISDE-aanvraag?  

– Een DigiD

– Facturen en betaalbewijzen

– Meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of de isolatiemaatregel 

– Foto van de installatie/isolerende maatregelen 

– Een omschrijving van het product, inclusief typenummer en merknaam

– De datum van de aanschaf en installatie

– Contactgegevens van het uitvoerende bedrijf

6. Waar dien je een ISDE_aanvraag in?

ISDE aanvragen doe je via: https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.htmlJe klant kan binnen acht weken een beslissing of reactie op de aanvraag verwachten. 

Deel dit artikel: