Spraytone Spuitlak zijdeglans zwart 400 ml

10,16 incl. btw € 8,40 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 588314
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Spraytone Spuitlak zijdeglans zwart 400 ml

Zijdeglanzende, goed dekkende, sneldrogende spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en keramische materialen.
Verbruik ca. 1-2 m² per 400 ml.
Overschilderbaar na 10 minuten of 24 uur.

Technische Specificaties

Categorie: Spuitbussen lakken
Artikelnummer: 588314
EAN-nummer: 8711429640211
Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
Diameter: 68 millimeter
Diepte: 64 millimeter
Droogtijd: Stofdroog na 15 min. / Kleefvrij na 3,5 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. be´nvloeden de droogtijd
Eisen verwerking: Niet verwerken beneden de +10°C, in de felle zon en bij kans op regen.
Functionele productnaam: Lak
Glanstype: Zijdeglans
Hoogte: 200 millimeter
Indicatie overschilderbaar: Ja
Indicatie Te verdunnen: Nee
Kleurcode: Zwart
Kleurfamilie: Zwart
Lijn: Spraytone
Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 degree Celsius
Netto gewicht: 0.5 KG
Overschilderbaar na: 0.25 hour
Rendement: ca. 1-2 m² per 400 ml
Rendement per liter: 4 M2
Rendement per verpakking: 1.5 M2
Stof droog na: 0.25 hour
Substantie: Spray
Toepassing: Zijdeglanzende, goed dekkende en sneldrogende spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en
Type: zijdeglans
Type laag: Toplaag
Variant: Spuitlak
Verfbasis: Anders
Verwerkingsmethode: Spuitbus

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Aceton

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.