Spraytone Spuitlak hoogglans jacht groen 400 ml

10,16 incl. btw € 8,40 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 588309
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Spraytone Spuitlak hoogglans jacht groen 400 ml

Hoogglanzende, goed dekkende, sneldrogende spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en keramische materialen.
Verbruik ca. 1-2 m² per 400 ml.
Overschilderbaar na 10 minuten of 24 uur.

Technische Specificaties

Categorie: Spuitbussen lakken
Artikelnummer: 588309
EAN-nummer: 8711429639727
Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
Diameter: 68 millimeter
Diepte: 64 millimeter
Droogtijd: Stofdroog na 15 min. / Kleefvrij na 3,5 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. be´nvloeden de droogtijd
Eisen verwerking: Niet verwerken beneden de +10°C, in de felle zon en bij kans op regen.
Functionele productnaam: Lak
Glanstype: Hoogglans
Hoogte: 200 millimeter
Indicatie overschilderbaar: Ja
Indicatie Te verdunnen: Nee
Kleurcode: Groen
Kleurfamilie: Groen
Lijn: Spraytone
Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 degree Celsius
Netto gewicht: 0.5 KG
Overschilderbaar na: 24 hour
Rendement: ca. 1-2 m² per 400 ml
Rendement per liter: 4 M2
Rendement per verpakking: 1.5 M2
Stof droog na: 0.25 hour
Substantie: Spray
Toepassing: Hoogglanzende, goed dekkende, sneldrogende spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en
Type: hoogglans
Type laag: Toplaag
Variant: Spuitlak
Verfbasis: Anders
Verwerkingsmethode: Spuitbus

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
Signaalwoord (CLP) :
Gevaar Bevat : Aceton

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.