Beste Werkgevers

Het 'Beste Werkgevers keurmerk' voor Bouwmaat.

Met trots mag Bouwmaat zich het komende jaar 'Beste Werkgever 2020-2021 noemen!

Op basis van de score vanuit het Beste Werkgeversonderzoek is Bouwmaat Nederland BV een Beste Werkgever binnen Nederland. De Beste Werkgevers score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent. Adviesbureau Effectory heeft het Beste Werkgever Keurmerk toegekend aan Bouwmaat. Dit keurmerk is een eerlijk en gratis keurmerk, 100% gebaseerd op de mening van medewerkers. De positie op de ranglijst wordt bepaald op basis van de uitkomsten van het MTO, dus op basis van de beoordeling van de Bouwmaat medewerkers op Bouwmaat als werkgever. 

In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden meer dan 500.000 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het'Beste Werkgevers keurmerk': Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap.

Beste Werkgevers blijken een aantal zaken gemeen te hebben. Ze hebben over het algemeen een inspirerende directie, weinig managementlagen en een aansprekende missie. Ze geven hun specialisten veel verantwoordelijkheid en hinderen hen niet met onnodige regels. Ze delen informatie over bijvoorbeeld de omzet, winstgevendheid of klanttevredenheid, zodat medewerkers een duidelijk kader hebben om zichzelf en de organisatie te verbeteren. Beste Werkgevers maken bovendien vaker gebruik van sociale innovatie: ze vragen hun medewerkers hoe het werk sneller, goedkoper, slimmer en klantgerichter kan gebeuren. Om al dit soort redenen is het bij Beste Werkgevers volgens de ervaringsdeskundigen prettig werken.

Beste Werkgevers hebben medewerkers die bevlogen zijn, met plezier hun werk doen en zich bij de organisatie betrokken voelen. Ze krijgen energie van hun werk en ervaren daardoor een lagere werkdruk. Dat komt tot uiting in een lager verzuim, een hogere verloopbestendigheid en een grotere klantgerichtheid. Het Beste Werkgevers Keurmerk maakt het voor organisaties eenvoudiger om nieuw talent te werven.

  • Betrokken medewerkers:

Betrokken medewerkers houden van het bedrijf waarvoor ze werken. Medewerkers die betrokken zijn tonen een positieve houding ten opzichte van hun baan. Een bedrijf bereikt meer als betrokken medewerkers ook bevlogen zijn in hun werk, omdat ze dan ook productiever zijn en zichzelf blijven verbeteren

  • Bevlogen medewerkers:

Bevlogen medewerkers houden van hun baan. Medewerkers die bevlogen zijn tonen een positieve houding ten opzichte van hun werk, zijn over het algemeen productiever en streven ernaar om zichzelf te verbeteren. Een bedrijf bereikt meer als bevlogen medewerkers ook betrokken zijn, want dan voelen ze minder de behoefte om weg te gaan.

  • Bevlogen én betrokken medewerkers:

Bevlogen én betrokken medewerkers houden zowel van hun werk als van het bedrijf waarvoor ze werken. Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn hebben een positieve houding, zijn over het algemeen productiever en streven ernaar om zichzelf en het bedrijf te laten groeien.

  • Niet bevlogen, niet betrokken medewerkers:

Medewerkers die noch bevlogen, noch betrokken zijn tonen nauwelijks een positieve houding ten opzichte van hun werk of hun bedrijf. In het beste geval doen medewerkers hun baan naar behoren. In het slechtste geval presteren deze medewerkers onder de maat en verspreiden ze negativiteit richting hun collega's.

Het 'Beste Werkgevers keurmerk' is een keurmerk toegekend door Effectory B.V. Als organisatie heb je het recht om het keurmerk te voeren horende bij je Beste Werkgevers score. Met dit keurmerk toon je aan dat je als werkgever goed in contact staat met je medewerkers en het potentieel van je medewerkers benut om van binnenuit te verbeteren om zo duurzaam succesvol te zijn en/of te worden. Kortom, je bent een organisatie waar mensen het leuk vinden om te werken. Effectory kent het keurmerk toe wanneer je organisatie boven het gemiddelde scoort van het land of de sector die voor jouw organisatie van toepassing is.