Luchtverfrisser Wonderboom Vanille

Art. nr.: 574590

Merk: Arbre Magique

€ 2,14

7 Bezorgvoorraad info

  • Vandaag voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 2,14

Omschrijving

Luchtverfrisser Wonderboom Vanille

Specificaties

Categorie Auto interieur accessoires
Artikelnummer 574590
Ean 8001365055300
Diepte 3 millimeter
Functionele productnaam Verfrisser
Hoogte 119 millimeter
Lijn Vanille
Netto gewicht 5 gram
Type Wonderboom Vanille
Type autoaccessoire Reiniging en onderhoud
Variant Luchtverfrisser

Informatieblad

VIB_Luchtverfrisser Wonderboom Vanille.pdf
VIB_Luchtverfrisser Wonderboom Vanille.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
(R)-p-mentha-1,8-dieen
Coumarine
4-Methoxybenzylalcohol

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P501 Gooi het gebruikte product weg bij het gewone huisvuil; Lever het ongebruikte product in bij een inzamelpunt voor chemisch afval.