Johnson Glorix Chloorbleekmiddel verdikt, 750 ml

Art. nr.: 578955

Merk: Johnson

€ 2,60

0 Bezorgvoorraad info

  • Geschatte levertijd: 2 tot 3 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 2,60

Omschrijving

Johnson Glorix Chloorbleekmiddel verdikt, 750 ml

Bleekmiddel voor de dagelijkse reiniging van sanitaire ruimtes.
Snel, glanzend en streeploos schoon.

Specificaties

Categorie Schoonmaakmiddelen
Artikelnummer 578955
Ean 8714100141090
Diepte 38 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 307 millimeter
Netto gewicht 806 gram
Substantie Vloeistof
Type verdikt
Variant Bleekmiddel

Informatieblad

VIB_Johnson Glorix Chloorbleekmiddel verdikt 750ml.pdf
VIB_Johnson Glorix Chloorbleekmiddel verdikt 750ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen :
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen Algemeen :
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie :
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Reactie :
P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P361 Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit.
P353 Spoel de huid af met water of neem een douche.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.