Home Assortiment Bouwmaterialen Tegelverwerking Tegellijmen Poederlijmen Eurocol Superflex Poederlijm 709 grijs 25 kg

Eurocol Superflex Poederlijm 709 grijs 25 kg

Meer=Minder
33,60 incl. btw € 27,77 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 726310
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Eurocol Superflex Poederlijm 709 grijs 25 kg

Productvoordelen:

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1 plus
• Geschikt voor praktisch alle mogelijke ondergronden
• Ook voor vloerverwarmingsconstructies
• Blijvend flexibel
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer

Toepassing:

• Voor het verlijmen van vloertegels, mozaïek en vlakke, niet verkleuringsgevoelig natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals hout, bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingconstructies.
• Tevens zeer geschikt voor het verlijmen van wandtegels op niet geheel vlakke wanden (bijv. kalkzandsteen) en voor het verlijmen van niet-absorberende tegels op niet-absorberende wanden.
• Voor buitentoepassingen raadpleeg onze technische adviseurs. Niet geschikt bij waterdruk (constante vochtbelasting).
• In verband met de kans op verkleuring, is de 709 Superflex grijs niet geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 709 Superflex wit gebruiken.

Technische Specificaties

Categorie: Poederlijmen
Artikelnummer: 726310
EAN-nummer: 8710345709026
Diepte: 10 millimeter
Eisen verwerking: Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Functionele productnaam: Tegellijm
Hoogte: 50 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Ja
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: 709
Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 25 KG
Substantie: Poeder
Toepassing: Voor het verlijmen van vloertegels, mozaïek en vlakke, niet verkleuringsgevoelig natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals hout, bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingconstructies. Tevens zeer geschikt voor het verlijmen van wandtegels op niet geheel vlakke wanden (bijv. kalkzandsteen) en voor het verlijmen van niet-absorberende tegels op niet-absorberende wanden. Voor buitentoepassingen raadpleeg onze technische adviseurs. Niet geschikt bij waterdruk (constante vochtbelasting). In verband met de kans op verkleuring, is de 709 Superflex grijs niet geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 709 Superflex wit gebruiken.
Type lijm: Tegellijm
Variant: Poederlijm
Volume: 25 liter
Werking: Contact

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.