Home Assortiment Bouwmaterialen Tegelverwerking Tegellijmen Poederlijmen Eurocol Speciaallijm Poedertegellijm 705 grijs 25 kg

Eurocol Speciaallijm Poedertegellijm 705 grijs 25 kg

Meer=Minder
44,37 incl. btw € 36,67 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 322313
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Eurocol Speciaallijm Poedertegellijm 705 grijs 25 kg

De Eurocol 705 speciaallijm is een poedertegellijm in de kleur grijs die wordt verkocht in zakken van 25 kg. Dit is een cementpoeder met een hoog gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen. Deze poedertegellijm is voornamelijk geschikt voor flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels, porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies. Ook is de Eurocol 705 Speciaallijm zeer geschikt voor gebruik in natte ruimtes, zwembaden en buitentoepassingen wat de poedertegellijm multifunctioneel en erg handig in gebruik maakt.

Technische Specificaties

Categorie: Poederlijmen
Artikelnummer: 322313
EAN-nummer: 8710345010436
Diepte: 50 millimeter
Eisen verwerking: Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Functionele productnaam: Tegellijm
Hoogte: 12 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Ja
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: 705
Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 25 KG
Substantie: Poeder
Toepassing: Voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels, porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies e.d. Zeer geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen. Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.
Type lijm: Tegellijm
Variant: Poederlijm
Volume: 25 liter
Werking: contact

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.