Bouwmaat Hoogglans crème wit B2204 (RAL 9001) 750 ml

Art. nr.: 570273

Merk: Bouwmaat

€ 19,27

0 Bezorgvoorraad info

  • Geschatte levertijd: 2 tot 3 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 19,27

Omschrijving

Bouwmaat Hoogglans crème wit B2204 (RAL 9001) 750 ml

Hoogglanzende aflak voor hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen.
Goed dekkend en goede vloeiing.
Duurzaam, stootvast, lang glansbehoud en weerbestendig.
Verbruik ca 16 m² per liter per laag.

Specificaties

Categorie Hoogglans oplosmiddelhoudende lakken
Artikelnummer 570273
Ean 8711951036995
Beoogd gebruik Binnen
Bescherming in jaren 6 jaar
Binnen/buitengebruik Buiten
Diepte 111 millimeter
Droogtijd Droging bij 23C. en RV 65%: droog na ca. 3 uur
Eisen verwerking Ondergrond: De ondergrond dient draagkrachtig, vlak, droog, schoon, mos-, alg- en vetvrij te zjin. Algemeen: Producten op alkydharsbasis kunnen gaan vergelen in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt. Dit effect is vooral zichtbaar bij lichtere kleuren. Als het object wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Niet verwerken beneden de +8°C., in de felle zon en bij kans op regen. Gereedschap reinigen met terpentine. Blik goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop bewaren.
Functionele productnaam Lak
Glanstype Hoogglans
Hoogte 120 millimeter
Indicatie Roestwerend Nee
Indicatie Te verdunnen Nee
Indicatie overschilderbaar Nee
Kleurcode Wit
Kleurfamilie Wit
Kleurnummer B2204 (RAL 9001)
Lijn Bouwmaat
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur degree Celsius
Netto gewicht 1.12 KG
Overschilderbaar na 20 hour
Rendement 12
Rendement per liter 15 M2
Rendement per verpakking 11 M2
Stof droog na 3 hour
Substantie Vloeistof
Toepassing Binnen
Type Hoogglans
Type laag Toplaag
Variant Hoogglans lak
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Kwast

Informatieblad

VIB_Bouwmaat Hoogglans.pdf
VIB_Bouwmaat Hoogglans.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevaarlijke bestanddelen :
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, minder dan 2% aromaten

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. [Bij spuitapplicatie; P261 - Inademing van spuitnevel vermijden.

EUH zinnen :
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.