Home Assortiment Bouwmaterialen Tegelverwerking Tegellijmen Poederlijmen Ardex Universele flexlijm X7G Plus 25 kg

Ardex Universele flexlijm X7G Plus 25 kg

45,27 incl. btw € 37,41 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 742528
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Ardex Universele flexlijm X7G Plus 25 kg

De ARDEX X7 G PLUS flexlijm is een mortel op cementbasis, is flexibel in de verwerking, watervast en vorstbestendig. Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, betontegels, tegels van vocht-ongevoelige natuursteen en zeer fijne grestegels. Gemakkelijk te verwerken, heel zuinig in verbruik, standvastig, lange verwerkingstijd en zeer veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

Technische Specificaties

Categorie: Poederlijmen
Artikelnummer: 742528
EAN-nummer: 4024705541091
Beoogd gebruik: Binnen en buiten. Wand en vloer
Diepte: 115 millimeter
Eisen verwerking: Temperaturen boven +5 °C verwerken
Functionele productnaam: Tegellijm
Hoogte: 500 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Ja
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: ARDEX X7 G PLUS
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale temperatuur: 70 degree Celsius
Maximale verwerkingstemperatuur: 0 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 25.3 KG
Overschilderbaar na: 0 hour
Substantie: Poeder
Toepassing: Lijmen
Type lijm: Anders
Variant: Poederlijm
Volume: 0 liter
Werking: Anders

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Portlandcement

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P261 - Inademing van stof vermijden.

Extra zinnen :
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselijekverordeningen.