Home Assortiment Bouwmaterialen Tegelverwerking Voegmiddelen ARDEX G10 ANTRACIET PREMIUM Flex-Voegmortel 5kg

ARDEX G10 ANTRACIET PREMIUM Flex-Voegmortel 5kg

26,24 incl. btw € 21,69 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 755413
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

ARDEX G10 ANTRACIET PREMIUM Flex-Voegmortel 5kg

De ARDEX G10 is een cementgebonden voegmortel met bijzonder hoge kleurstabiliteit. Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm, op muren en vloeren, binnen en buiten. Geschikt voor alle keramische tegels en platen, maar ook voor glasmozaïeken, glazen tegels en natuursteen.De ARDEX G10 heeft na uitharding water- en vuilafstotende eigenschappen die een gunstig effect hebben op de optische werking, conditie en waardebehoud van de vloerbedekkingen. De hoge vervormbaarheid en goede flankhechting zorgen voor een spanningsreductie van thermisch belaste oppervlakken en dragen aanzienlijk bij aan de duurzaamheid van de bekledingen.

Technische Specificaties

Categorie: Voegmiddelen
Artikelnummer: 755413
EAN-nummer: 4024705325233
Diepte: 260 millimeter
Droogtijd: 24 hour
Eisen verwerking: Verwerken bij temperaturen boven +5 °C
Functionele productnaam: Voegmiddel
Hoogte: 190 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Nee
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: G10
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale temperatuur: 70 degree Celsius
Maximale verwerkingstemperatuur: 0 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 5 KG
Substantie: Poeder
Toepassing: Voegen
Type lijm: Anders
Variant: Voegmortel
Volume: liter
Vorm artikel: Poeder
Werking: Dichtend

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Portlandcement

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P261 - Inademing van stof vermijden.

Extra zinnen :
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselijekverordeningen.