Vraagtekens bij aanbestedingswet

Deel dit artikel:

Tot 1 april 2013 was het voor kleine ondernemers moeilijk om in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. De overheid bundelde kleine opdrachten tot één grote opdracht, waardoor kleine ondernemers simpelweg te klein waren en niet in aanmerking kwamen. De wet die op 1 april in werking trad verbiedt overheden opdrachten onnodig groot te maken of om onredelijke omzeteisen te stellen aan ondernemers.

Hoge kosten
Toch staan er sinds kort weer vraagtekens bij de nieuwe aanbestedingswet van 2013. Afgelopen jaren zijn de kosten die ondernemers moeten maken om mee te dingen naar overheidsopdrachten, schrikbarend gestegen. Dat schrijven ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW afgelopen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij waarschuwen dat steeds minder bedrijven zullen inschrijven op overheidsprojecten en roepen minister Kamp op de zogeheten tenderkosten aan banden te leggen.

Niet alleen de hoge kosten schrikken af, ook de te treffen voorbereidingen. Naast een kostenplaatje, vraagt men tegenwoordig vaak een plan van aanpak, visie, risicoanalyse en soms zelf een maquette of deelontwerp te leveren. Dit alles nog voor de gunning. Achteraf is alle moeite vaak voor niets geweest, omdat de opdracht aan een andere partij is gegund.

Toekomst 
Er zijn dus nog voldoende haken en ogen aan de huidige aanbestedingswet. Tot 18 april 2016 kan er gediscussieerd worden over de richtlijnen van de aanbestedingswet. Op uiterlijk 18 april moeten de richtlijnen zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving.

Welke partijen moeten aanbesteden?
Partijen die verplicht aanbesteden zijn onder andere:

  • De Rijksoverheid;
  • Gemeenten, provincies en waterschappen;
  • Publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten en scholen);
  • Speciale sectorbedrijven (bijvoorbeeld water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten).

Kans maken op een overheidsopdracht?
Gemiddeld besteden gemeenten 1000 euro per inwoner per jaar aan de markt. In totaal is dat ongeveer 17 miljard euro. Dit bedrag staat los van landelijke en provinciale budgetten. Hier gaat het om nog eens 40 miljard. Ondanks de moeite die u er voor moet doen, is er dus genoeg te verdienen bij de overheid. Wilt u in aanmerking komen voor een overheidsopdracht? Op Aanbestedingskalender.nl kondigt de overheid regelmatig nieuwe aanbestedingen aan. Houd de website dus geregeld in de gaten voor nationale en Europese aanbestedingen en meld u aan. Ziet u een geschikte opdracht? Schrijf u dan in via de bijbehorende tender. Verdiep u in de aanbestedende dienst en zet, indien nodig, een perfecte presentatie in elkaar. Laat zien dat uw aanbod verder gaat dan wordt verwacht en probeer u als een partner op te stellen.

Bron: Mkbservicedesk.nl & Rijksoverheid.nl

Deel dit artikel: