Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Met name kankerverwekkende stoffen als respirabel kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Komt u met deze stoffen in aanraking? Werk dan op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier.

Feiten

  • Veelvuldige blootstelling aan (fijn)stof kan zorgen voor stoflongen met klachten als kortademigheid, pijn op de borst en benauwdheid.
  • Op lange termijn leidt veelvuldige blootstelling aan (fijn)stof mogelijk tot kanker of tuberculose.
  • Stofvrij werken is niet vrijblijvend. Er zijn steeds meer strenge controles. De inspectie SZW komt langs op de bouwplaats en deelt boetes uit die op kunnen lopen tot €18.000.
  • Stofvrij werken helpt u bij uw zicht. Doordat stof direct wordt afgezogen werkt u nauwkeuriger en sneller.
  • Het bewerkte materiaal biedt minder weerstand, wanneer het stof direct wordt afgezogen. Ook dit maakt u nauwkeuriger en sneller.

Werkt u nog niet stofvrij? Begin dan vandaag nog en stop blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Gebruik stofvrije gereedschappen en productiesystemen. Bijvoorbeeld stofzuigers uit bovenstaand filmpje. Meer informatie over producten die u helpen bij stofvrij werken vindt u in uw Bouwmaatvesting of op Bouwmaat.nl.

Bron: TNO.nl