Duurzame verwerking en hergebruik van bouw-en sloopafval

Wie met een klus bezig is en met veel bouw- of sloopafval te maken krijgt, kan via Bouwmaat een container aanvragen om dit af te voeren. Deze wordt op de locatie van de klus geplaatst en weer opgehaald. Het bedrijf GP Groot is gespecialiseerd in afvalverwerking en -recycling en verwerkt ongeveer de helft van alle via Bouwmaat aangevraagde afvalcontainers. Wat gebeurt er precies met al dat afval? Rens Smit, medewerker service van Bouwmaat Alkmaar ging bij GP Groot op bezoek en sprak met Rob Verduin, Manager e-business.

GP Groot is op diverse locaties in Nederland gevestigd. In Alkmaar komen de containers aan en wordt het afval verwerkt. Op jaarbasis gaat het om zo’n 150.000 ton. Uit de verwerking van het afval ontstaan grondstoffen. Deze grondstoffen worden weer verhandeld en hergebruikt.

Acceptatie van het afval

Rens en Rob ontmoeten elkaar bij de weegbrug waar de wagens met afval af-en aanrijden. Nieuwsgierig vraagt Rens: “Hoe wordt het afval verwerkt?”
Rob begint te vertellen. “Wanneer een container in Alkmaar binnenkomt, wordt eerst de acceptatie gedaan. Hierbij wordt gecontroleerd welke materialen erin zitten en of deze verwerkt kunnen/mogen worden. Gevaarlijke stoffen zoals asbest zijn uiteraard niet toegestaan. De acceptatie wordt in drie delen uitgevoerd. De eerste controle gebeurt door de chauffeur. Vervolgens wordt de container hier op de weegbrug gezet en wordt van bovenaf de inhoud bekeken. Als laatste wordt bij de sorteerinstallatie nogmaals gekeken naar de inhoud, waarna deze wordt gestort.”

Deelstromen recyclen

Rob vervolgt: “In de afvalsorteerinstallatie wordt alles mechanisch gescheiden. De deelstromen die hier uitkomen, bestaan uit materialen zoals hout, schoon puin, metalen (ferro en non-ferro) en kunststoffen. Hergebruik staat hierbij centraal. Zo worden van het kunststof bijvoorbeeld prullenbakken gemaakt. Een groot deel van het bouw- en sloopafval bestaat uit puin, wat weer in de wegenindustrie wordt ingezet. Het hout, 30% van al het afval wat bij GP Groot binnenkomt, wordt door de spaanplaatindustrie hergebruikt. Het is dus mogelijk dat je het hout wat je in de afvalcontainer gooit, in de toekomst nog eens koopt bij Bouwmaat!”

Slim omgaan met afval

Rens: “Hoe kan je als vakman zelf nog slimmer omgaan met het afval dat je produceert tijdens een klus?” “Een container met bouw- en sloopafval wordt vaak ingezet als er verschillende materialen afgevoerd moeten worden”, beantwoordt Rob. Bouwmaat heeft containers die je kunt huren voor aparte materiaalsoorten, zoals schoon puin, tuinafval of hout. Deze zijn lager geprijsd dan een container voor gemengd afval. Vaak wordt uit gemak een afvalcontainer voor bouw- en sloop- afval besteld voor een klus. Door afval gescheiden af te voeren, bespaar je geld en het is nog goed voor het milieu ook!”

GP GROOT

GP Groot verwerkt afval op een zo duurzaam mogelijke manier. Het bedrijf zet zich sterk in voor een circulaire economie. Met de windmolens op hun terreinen worden miljoenen kilowatts aan energie opgewekt. Een derde hiervan wordt door GP Groot gebruikt en de rest wordt teruggeleverd aan het stroomnet. Het hergebruik van de afvalstromen zorgt voor een volledig circulair proces waarbij materialen een nieuwe functie krijgen.

Meer informatie over onze samenwerking met GP Groot kun je vinden op bouwmaat.nl/afvalcontainer