0012020_WEB_HP_W11_LP_Header_Algemeen

Actievoorwaarden: Week van de Echte Vakman

 • Deze actie start op maandag 9 maart 2020 en eindigt op zondag 15 maart 2020 (hierna: "de Actieperiode"). Alleen in deze week zijn actieprijzen, cadeaus en Bouwmaat shoptegoed verkrijgbaar. Betaalde orders die voorafgaand, ofwel achteraf geplaatst zijn bij de vestiging en/of op www.bouwmaat.nl hebben geen recht op aanbiedingen en acties uit de Week van de Echte Vakman.
   
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW. Handelaren en wederverkopers zijn uitgesloten van deelname. Voor alle aanbiedingen geldt op=op.
   
 • Bouwmaat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Bouwmaat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Bouwmaat bekend gemaakt worden via de website www.bouwmaat.nl/weekvandevakman.
   
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Bouwmaat Nederland.
   
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Bouwmaat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
   
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
   
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Bouwmaat alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

     Actievoorwaarden Week van de Echte Vakman cadeau

 • De Bouwmaat klant heeft recht op een cadeau of gratis gereedschap wanneer hij/zij gedurende de periode van 9 maart 2020 tot en met 15 maart 2020 een bedrag besteedt van minimaal € 1000.- (exclusief BTW) per order bij één van de 48 Bouwmaat-vestigingen ofwel op Bouwmaat.nl. 
   
 • Bouwmaat assisteert de klant bij de bestelling van het geschenk. Dat gebeurt op de vestiging. Wanneer de klant een online order laat bezorgen, wordt er contact opgenomen door de Bouwmaat Klantenservice.
 •  
 • De Bouwmaat klant kiest voor het Bouwmaat shoptegoed óf een cadeau of gereedschap uit de Week van de Echte Vakman. Wanneer de klant heeft gekozen voor het Bouwmaat shoptegoed, dan vervalt het recht op een cadeau en vice versa.
   
 • Wanneer de Bouwmaat klant retouren heeft waardoor het orderbedrag niet meer toereikend is voor het geschenk, behoudt Bouwmaat zich het recht om ten alle tijden het geschenk weer in te vorderen.
   
 • Bestedingsbedragen zijn exclusief BTW. De waarde van de cadeaus zijn op basis van de verkoopprijs inclusief BTW.
   
 • Garanties en retouren van de cadeaus gaan via Sparco International. De garanties en retouren van het gratis gereedschap loopt via Bouwmaat vestiging. De meegestuurde pakbon is het garantiebewijs voor de Bouwmaat klant. Bouwmaat is niet verantwoordelijk voor eventuele administratie omtrent garantie. 

     Heb je tijdens de Week van de Echte Vakman een online bestelling gedaan van €500,- of meer?

     Dan heb je recht op een cadeau. De afhandeling hiervan gaat als volgt:

 • Haal je de bestelling op in de vestiging? Dan zorgt de vestiging voor de afhandeling van je cadeau. De vestiging neemt binnen 2 werkdagen contact met je op over de keuze van je cadeau en de afhandeling hiervan.
 •  
 • Kies je er voor je bestelling thuis te laten bezorgen? Dan neemt onze klantenservice binnen 2 werkdagen contact met je op over de keuze van je cadeau en de afhandeling hiervan.

     Actievoorwaarden 10% Bouwmaat Shoptegoed

 • Bouwmaat klanten die tijdens de Week van de Echte Vakman van 2020 meer dan € 500.- exclusief BTW besteden (in één van de 48 Bouwmaatvestigingen of op Bouwmaat.nl), kunnen kiezen voor Bouwmaat shoptegoed. Het Bouwmaat shoptegoed is 10% van het factuurbedrag. Bijvoorbeeld: je besteedt € 500.-, je ontvangt Bouwmaat Shoptegoed t.w.v. € 50.-. 
   
 • Het recht op een cadeau uit de Week van de Echte Vakman cadeauselectie komt te vervallen wanneer de Bouwmaat klant kiest voor het Bouwmaat shoptegoed.
   
 • Het Bouwmaat shoptegoed is in te wisselen vanaf 16 maart 2020 bij een volgend bezoek aan de vestiging waar het Bouwmaat shoptegoed ook is uitgegeven. Het bedrag is in te wisselen tot 8 weken na uitgiftedatum.
   
 • Bouwmaat shoptegoed wordt alleen gegeven op een order tijdens de actie periode.
   
 • Maximaal 1 waardebon per klant per Bouwmaat vestiging. Bouwmaat shoptegoed is niet inwisselbaar voor geld én dient in één keer ingewisseld te worden. Bouwmaat shoptegoed is niet inwisselbaar in combinatie met andere acties en niet geldig op aanbiedingen en acties.
   
 • Het Bouwmaat shoptegoed is niet inwisselbaar op www.bouwmaat.nl
   
 • Bouwmaat shoptegoed ontvang je tot een omzet van maximaal € 25.000,- (excl. BTW).
   
 • De Bouwmaatklant kiest voor het Bouwmaat shoptegoed óf een cadeau uit de Week van de Echte Vakman. Wanneer de klant heeft gekozen voor het Bouwmaat shoptegoed, dan vervalt het recht op een cadeau en vice versa.
   
 • Wanneer de Bouwmaat klant retouren heeft waardoor het orderbedrag niet meer toereikend is voor het Bouwmaat shoptegoed, dan behoudt Bouwmaat zich het recht om ten alle tijden het Bouwmaat shoptegoed weer in te vorderen.
   
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW.