0012019_HP_W11_LP_LP_Algemeen

Actievoorwaarden: Week van de Echte Vakman

 • Deze actie start op maandag 11 maart 2019 en eindigt op zondag 17 maart 2019 (hierna: "de Actieperiode"). Alleen in deze week zijn actieprijzen, cadeaus en Bouwmaat Shoptegoed verkrijgbaar. Betaalde orders die voorafgaand, ofwel achteraf geplaatst zijn bij de vestiging en/of op www.bouwmaat.nl hebben geen recht op aanbiedingen en acties uit de Week van de Echte Vakman.
   
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW. Handelaren en wederverkopers zijn uitgesloten van deelname. Voor alle aanbiedingen geldt op=op.
   
 • Bouwmaat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Bouwmaat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Bouwmaat bekend gemaakt worden via de website www.bouwmaat.nl/weekvandevakman.
   
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Bouwmaat Nederland.
   
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Bouwmaat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
   
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
   
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Bouwmaat alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
   

Actievoorwaarden Week van de Echte Vakman cadeau

 • De Bouwmaat-klant heeft recht op een cadeau of gratis gereedschap wanneer hij/zij gedurende de periode van 11 maart 2019 tot en met 17 maart 2019 een bedrag besteedt van minimaal € 1000.- (exclusief BTW) per order bij één van de 46 Bouwmaat-vestigingen ofwel op Bouwmaat.nl. 
   
 • Bouwmaat assisteert de klant bij de bestelling van het geschenk. Dat gebeurt op de vestiging. Wanneer de klant een online order laat bezorgen, wordt er contact opgenomen door de Bouwmaat Klantenservice.
   
 • De Bouwmaatklant kiest voor het Bouwmaat Shoptegoed óf een cadeau of gereedschap uit de Week van de Echte Vakman. Wanneer de klant heeft gekozen voor het Bouwmaat Shoptegoed, dan vervalt het recht op een cadeau en visa versa.
   
 • Wanneer de Bouwmaat-klant retouren heeft waardoor het orderbedrag niet meer toereikend is voor het geschenk, behoudt Bouwmaat zich het recht om te allen tijde het geschenk weer in te vorderen.
   
 • Bestedingsbedragen zijn exclusief BTW. De waarde van de cadeaus zijn op basis van de verkoopprijs inclusief BTW.
   
 • Garanties en retouren van de cadeaus gaan via Sparco International. De garanties en retouren van het gratis gereedschap loopt via Bouwmaat vestiging. De meegestuurde pakbon is het garantiebewijs voor de Bouwmaatklant. Bouwmaat is niet verantwoordelijk voor eventuele administratie omtrent garantie.  
   

Actievoorwaarden 10% Bouwmaat Shoptegoed

 • Bouwmaat-klanten die tijdens de Week van de Eche Vakman van 2019 meer dan € 500.- exclusief BTW besteden (in één van de 46 Bouwmaatvestigingen of op Bouwmaat.nl), kunnen kiezen voor Bouwmaat Shoptegoed. Het Bouwmaatshoptegoed is 10% van het factuurbedrag. Bijvoorbeeld: je besteedt € 500.-, je ontvangt Bouwmaat Shoptegoed t.w.v. € 50.-. 
   
 • Het recht op een cadeau uit de Week van de Echte Vakman-cadeauselectie komt te vervallen wanneer de Bouwmaat-klant kiest voor het Bouwmaat Shoptegoed.
   
 • Het Bouwmaat Shoptegoed is in te wisselen na de actieweek, dus vanaf 18 maart 2019 bij een volgend bezoek aan de vestiging waar het Bouwmaat Shoptegoed ook is overhandigd. Het bedrag is in te wisselen tot 8 weken na uitgiftedatum.
   
 • Bouwmaat Shoptegoed wordt alleen gegeven op een order tijdens de actie periode.
   
 • Maximaal 1 waardebon per klant per Bouwmaat vestiging. Bouwmaat Shoptegoed is niet inwisselbaar voor geld én dient in één keer ingewisseld te worden. Bouwmaat Shoptegoed is niet inwisselbaar in combinatie met andere acties en niet geldig op aanbiedingen en acties.
   
 • Het Bouwmaat Shoptegoed is niet inwisselbaar op www.bouwmaat.nl
   
 • Bouwmaat Shoptegoed ontvang je tot een omzet van maximaal € 25.000,- (excl. BTW).
   
 • De Bouwmaatklant kiest voor het Bouwmaat Shoptegoed óf een cadeau uit de Week van de Echte Vakman. Wanneer de klant heeft gekozen voor het Bouwmaat Shoptegoed, dan vervalt het recht op een cadeau en visa versa.
   
 • Wanneer de Bouwmaat-klant retouren heeft waardoor het orderbedrag niet meer toereikend is voor het Bouwmaat Shoptegoed, dan behoudt Bouwmaat zich het recht om te allen tijde het Bouwmaat Shoptegoed weer in te vorderen.
   
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW.