Actievoorwaarden Goud met Milwaukee

Algemene actievoorwaarden "Ik ga voor goud" Milwaukee actie Bouwmaat

1. De actie "Ik ga voor goud, de Milwaukee actie van Bouwmaat" (hierna: "de Actie") wordt georganiseerd door Bouwmaat Nederland B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten-Spakenburg (hierna: "Bouwmaat").

2. Aan de Actie kunnen alleen in Nederland gevestigde bedrijven deelnemen, waaronder uitsluitend wordt verstaan rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die 18 jaar of ouder zijn (hierna: "Deelnemers"). Bouwmaat vestigingen en (de eigenaren van) hun franchisenemers en hun werknemers zijn uitgesloten van deelname aan de Actie, evenals (werknemers van) toeleveranciers die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij de Actie..

3. Op deelname aan de Actie zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de "Spelvoorwaarden") van toepassing. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer de Spelvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

4. Bouwmaat behoudt zich het recht voor de Spelvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving uit te stellen, in te korten of te beëindigen, tenzij dit tot nadeel van de Deelnemer leidt.

5. De Actie start op 1-1-2021 en eindigt op 31-5-2021 (hierna: de "Actieperiode").

6. De te winnen maandprijs is steeds ter waarde van €1.000,- excl. btw (bruto adviesprijs) aan Milwaukee gereedschap waarbij een Deelnemer aan de Actie deze prijs slechts één keer kan winnen. De hoofdprijs is ter waarde van €10.000,- excl. btw (bruto adviesprijs), de tweede prijs is ter waarde van €5.000,- excl. btw (bruto adviesprijs) en de derde prijs is ter waarde van €2.500,- excl. btw (bruto adviesprijs) aan Milwaukee gereedschap. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of andere producten en zijn niet overdraagbaar.

7. Deelname geschiedt door een aankoop van minimaal €250,- excl. btw aan Milwaukee assortiment bij Bouwmaat. Dit betreft het totaal aan Milwaukee aangekocht per factuur, per transactie. Voor de maandprijs geldt dat de aankoop in die desbetreffende maand moet zijn gedaan, er kan met meerdere facturen worden deelgenomen. Deelname vindt automatisch plaats doordat de klant zijn factuur heeft afgerekend in de genoemde periode. Tenzij hij heeft aangegeven niet te willen meedoen via een mail aan klantenservice@bouwmaat.nl.

8. De extra accu die bij diverse machines wordt geleverd wordt niet meegewogen in de totaalaankoop om aan de minimale eis van €250,- excl. btw te komen.

9. De maandtrekking vindt steeds plaats in de week na afloop van de kalendermaand en heeft betrekking op de betaalde facturen die zijn voldaan in de voorgaande maand met minimaal €250,- excl. btw aan Milwaukee assortiment per factuur. De trekking van de hoofdprijs, tweede prijs en derde prijs vindt plaats binnen vier weken na afloop van de Actieperiode. De winnaar(s) worden binnen 1 week na een trekking bekend gemaakt.

10. De trekking van de winnaar(s) geschiedt op onpartijdige wijze. De trekking wordt gegenereerd door een online programma.

11. Over de uitslag zal gecommuniceerd worden op de kanalen van Bouwmaat. Prijswinnaars worden tevens persoonlijk (per email) op de hoogte gesteld. Alle prijswinnaars worden benaderd door Bouwmaat om zelf een keuze te maken uit het aangeboden assortiment. En binnen twee maanden zal de definitieve keuze moeten worden doorgegeven aan Bouwmaat.

12. Indien de winnaar geen prijs wenst of geen keuze maakt binnen twee maanden na ontvangst van de email, zal Bouwmaat een nieuwe winnaar laten trekken. De bepalingen over de trekking in deze Spelvoorwaarden zijn ook hierop van toepassing.

13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Wel kan bij de klantenservice van Bouwmaat navraag worden gedaan.

14. Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. Door de Deelnemer eventueel zelf te maken kosten ten behoeve van zijn deelname aan de Actie zijn voor eigen rekening.

15. Indien van toepassing, voldoet Bouwmaat de over de prijzen verschuldigde kansspelbelasting rechtstreeks aan de Belastingdienst.

16. Alle informatie over de Actie, inclusief deze Spelvoorwaarden, zijn beschikbaar bij de informatiebalie van iedere Bouwmaat vestiging en tevens op www.bouwmaat.nl.

17. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of schending van de Spelvoorwaarden behoudt Bouwmaat zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.

18. Door het accepteren van de prijs verleent de Deelnemer zijn onvoorwaardelijke toestemming aan Bouwmaat om zijn bedrijfsnaam, alsook zijn deelname aan de Actie, te publiceren en daarvan in andere zin gebruik te maken voor promotionele doeleinden die een directe relatie hebben met deze Actie.

19. Bouwmaat is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer of derden geleden schade die direct of indirect voortvloeit of samenhangt met de Actie, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van druk- en spelfouten en wijziging, annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van de Actie.

20. De persoonsgegevens van de Deelnemers aan de Actie zullen worden opgenomen in een bestand dat door Bouwmaat enkel kan worden aangewend in het kader van deze Actie met als doel het mogelijk maken van communicatie over de Actie en het eventuele uitkeren van de prijs en zal niet aan derden worden verstrekt. Bouwmaat verwijst in dit verband naar haar privacy statement op https://www.bouwmaat.nl/privacy.

21. Eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bouwmaat op postadres Nijverheidsweg 17, 3751 LP te Bunschoten. Bouwmaat zal vervolgens schriftelijk op de klacht reageren, al dan niet nadat zij eerst nadere informatie bij de klager heeft opgevraagd.

22. De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

23. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie van 1 januari 2014 (hierna: de "Gedragscode") van toepassing en Bouwmaat handelt met betrekking tot de Actie overeenkomstig deze Gedragscode.