Actievoorwaarden Bouwmaat 35 jaar

Hoeveel extra spaarpunten ga ik ontvangen?

Standaard ontvang je al één spaarpunt per 1 euro omzet, hierover beschik je gelijk bij de betaling. De extra spaarpunten van de Jubileumactie worden uiterlijk week 39 bijgeschreven. Iedere eigenaar van het bedrijf ontvangt bericht via e-mail of post, over de spaarpunten die we hebben bijgeschreven.

Hoeveel spaarpunten heb ik?

Log in met je online Bouwmaat account. Kijk in de MijnBouwmaat omgeving bij Mijn Spaarplan. Hier zie je hoeveel spaarpunten je tot nu toe hebt verdiend. Vanaf 3.000 punten kun je verzilveren. Heb je 3.000 punten gespaard? Dan ontvang je €30,- korting, in de vestiging of op je online aankopen bij Bouwmaat. Of ga naar de Bouwmaat cadeaushop van Spaarplan en beloon jezelf met een mooi cadeau.

Heb je nog geen online account? Activeer jouw account hier, zodat je continu toegang hebt tot jouw spaarpunten en de cadeaushop. Kijk voor de standaard voorwaarden op de website: www.bouwmaat.nl/algemene-voorwaarden#spaarplan. De meeste gestelde vragen en antwoorden over Spaarplan vind je hier: www.bouwmaat.nl/faq#spaarplan.

De totaalomzet van jouw bedrijf wordt als volgt berekend:

+ Alle online- én offline aankopen in week 36 (6 t/m 12 september 2021), exclusief BTW

+ Afhaal- en bezorgorders besteld in week 36, indien deze 100% vooruit betaald zijn (100% aanbetaald)*

+ Orders die besteld zijn in week 36, maar afgehaald of geleverd in week 37 tellen mee voor de totaalomzet en dus staffelbepaling.

- Minus retourorders - Minus service artikelen zoals emballage, zaag- en slijpkosten en bezorgkosten

Op basis van de totaalomzet weten we in welke staffel jouw bedrijf valt en welk aantal extra spaarpunten je gaat ontvangen. Deze extra spaarpunten worden bijgeschreven op de Bouwmaatpas waarmee de aankoop is gedaan. Bij bezorg- en klaarzetorders worden de spaarpunten toegekend aan een Bouwmaatpas van de contactpersoon die de order heeft geplaatst.

*Bij kredietklanten worden de bezorg- of klaarzetorders die na 18 september worden uitgeleverd later beloond met extra spaarpunten. Zodra deze orders zijn afgehaald of geleverd, wordt de totaalomzet bepaald en krijgt de klant, op basis van nacalculatie, de resterende spaarpunten waar hij recht op heeft. Orders tot en met 10 oktober 2021 worden nog meegenomen in deze actie. In week 42 schrijven we de punten uiterlijk bij.  

Een eigenaar mag beschikken over alle spaarpunten van zijn medewerkers. Hij kan dit doorgeven aan de manager Verkoop & Vestiging. Bouwmaat zorgt dan voor de juiste instelling van Spaarplan.

Bij retouren na de actieweek en het annuleren van bestellingen heeft Bouwmaat het recht om de extra verdiende spaarpunten terug te vorderen en weer af te schrijven.

Overige voorwaarden

De prijzen van de artikelen zijn exclusief BTW. Handelaren en wederverkopers zijn uitgesloten van deelname. Voor alle aanbiedingen geldt op=op. Bouwmaat is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen. Zonder dat Bouwmaat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is voor de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging en aanpassing van de actie, zal door Bouwmaat bekend gemaakt worden via de website www.bouwmaat.nl. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Bouwmaat Nederland.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Bouwmaat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Bouwmaat alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.