• Over Bouwmaat
 • Maatschappelijke verantwoord ondernemen

  Verantwoord ondernemen  is bij Bouwmaat een belangrijk onderwerp dat op verschillende manieren vorm krijgt. We maken ons hard voor het milieu. Daarnaast dragen we ook ons steentje bij aan een betere wereld. Bouwmaat vindt het namelijk belangrijk om  zuinig om te gaan met onze mensen en planeet.

  Als handelsorganisatie willen we actief bijdragen aan een betere wereld:
  • We bieden zoveel mogelijk duurzame producten aan
  • We kopen ethisch in
  • We trachten onze ecologische voetafdruk te beperken
  • Wij stimuleren medewerkers actief een maatschappelijke bijdrage te leveren
  • We gebruiken zo min mogelijk milieubelastende materialen en gaan bewust om met afval

  Kijk hier wat Bouwmaat doet op diverse vlakken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  org-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-hout].jpg org-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-leverancier].jpgorg-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-verf].jpgorg-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-besparing].jpg
  org-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-duurzaamheid].jpgorg-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-afval].jpg org-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-transport].jpgorg-webshop:/content image/over_BM/mvo/0892014-BOUW-[MVO-goede_doelen].jpg